Amorin logo

ADHD, ADD suhteet ja seksuaalisuus, OSA 1

ADHD ja ADD luetaan neurokirjon poikkeavuuksiin. Näihin voi liittyä esimerkiksi vaikeutta
sosiaalisissa suhteissa, keskittymisen haasteita, muistamisvaikeuksia, levotonta mieltä ja
voimakkaita tunnereaktioita. ADD-ihmisillä voi olla mm. häiriöherkkyyttä ja asioiden lykkäämistä,
ADHD-ihmisillä taas enemmän impulsiivisuutta, haasteita huomion kohdentamisessa ja ”monta
rautaa tulessa”. Esiintyvyys aikuisväestössä on 2- 4 % luokkaa, ja onneksi koko ajan enemmän
näitä tunnistetaan ja ihmiset pääsevät halutessaan tukimuotojen piiriin.
On muutamia tyypillisiä haasteita joita neuroerityisyys voi tuoda suhteisiin ja seksuaalisuuteen.
Jokainen ihminen on kuitenkin yksilö omanlaisine piirteineen ja tässäkin tekstissä esitetyt asiat
eivät ole yleispäteviä tai kaikille toimivia. Nykyään ADHD-tai ADD diagnoosin saa aiempaa
helpommin, johtuen tiedon lisääntymisestä ja yhä useampi diagnosoidaan aikuisena. Saattaa olla,
että koko elämänsä on kokenut itsensä ulkopuoliseksi ja muottiin sopimattomaksi, ja diagnoosin
saatuaan moni piirre ja reagointitapa voi saada selityksen. Terveen itsetunnon rakentamiseen
tarvitaan itsensä hyväksymistä ja esimerkiksi neuropsykiatrisesta valmennuksesta monet ovat
kokeneet saavansa apua.


Näen omassa työssäni valitettavan paljon itsemyötätunnon puutetta, omien rajojen
tunnistamattomuutta ja muiden miellyttämistä, jotta kelpaisi. Tärkeää onkin kysyä itseltä, että
minkä vuoksi omien rajojen yli antaa tallata.
Mitä pitkässä juoksussa saavuttaa sillä, että uhraa omia halujaan ja toiveitaan muita miekkyttääkseen?

Tunnistaako ylipäätään omia tarpeitaan?
Kellä on oikeus määritellä juuri sinulle sopiva elämä?

SEKSIELÄMÄ


Seksielämä neuroerityisen kanssa ja neuroerityisenä voi antaa todella paljon ja usein kokeilun- ja
vaihtelunhalu varsinkin ADHD-ihmisten kanssa pitää kipinää yllä. Kaikenlaisen seksin määrä voi
olla runsaampaa, ja tutut ennalta-arvattavat kuviot voivat olla hänelle haluja vähentävä elementti.

ADD-ihmisillä taas voi olla enemmän tarvetta ennalta tiedettyihin kuvioihin, jotta mielen
kapasiteetti pysyy itse asiassa. Impulsiivisuus, nopeasti kyllästyminen ja halu kokeilla uusia asioita
pitävät elämän vireänä, mutta impulssien mukaan eläminen voi tuoda haasteita elämänhallintaan
ja suhteisiin. Halujen eriparisuus ja sen myötä tulevat haasteet ovat usein vastaanotolla esiin
tulevia asioita. Olisikin hyvin tärkeää oppia ottamaan pieni hengähdystauko ja aikalisä itselle ja miettiä, onko
impulssien ja päähänpistojen mukaan eläminen oman arvomaailman mukaista. Voiko toimintani
vaikuttaa myös muuhun kuin omaan elämään? On tärkeää tunnistaa kaikkien osapuolten rajat,
toiveet ja tarpeet jottei ylilyöntejä sattuisi kellekään. Tässäkin kaikkein toimivin keino on
keskustelu niin mahdollisten kumppaneiden/kumppanin kanssa. Suuri vaikutus on myös
optimitilassa päätösten tekemisellä (tästä lisää osassa 2). Jos tuntuu että solmut eivät yhdessä
aukea ja kaipaat lisätukea niin ammattilaiset ovat juuri tätä varten.

AISTIEN YLI- JA ALIHERKKYYS


Neuroerityisillä voi olla myös aistisäätelyssä erilaisia ali tai yliherkkyyksiä, jotka voivat näkyä
seksuaalisuudesta puhuttaessa esimerkiksi tuntoaistin ylikuormittumisena. Myös misofoniaa
(erilaisista spesifeistä äänistä vahvasti ärsyyntymistä) on kokemukseni mukaan useilla. Nämä on
hyvä tunnistaa ja myös mahdollisille kumppaneille/kumppanille sanoittaa. Aistisäätelyn pulmissa
hyvä olisi vaikka omalla kädellä näyttää miten ja mistä toivoisi itseä kosketettavan. Tähän erittäin
hyvä työkalu on piirtää paperille kehon ääriviivat ja merkata/kirjoittaa mistä ja miten tahtoisi
itseään kosketettavan.

Vireystila vaikuttaa paljon siihen, miten minäkin hetkenä kosketuksen kokee, eli joskus saattaa olla
niin että toivottu kosketus on voimakkaampaa ja toisena hetkenä taas hivelyä. Kokoaikainen
kommunikointi parantaa aivan kaikkien seksielämää, mutta eritoten tällaisissa tilanteissa, jolloin
toivottua vaihtelua voi olla hyvinkin paljon.

Myös erilaiset maut, hajut ja muut eri aisteja kuormittavat tekijät voivat vaikuttaa neuroerityiseen
voimakkaammin. Esimerkiksi suutelu tai genitaalialueiden maku, haju, tuntu ja eritteet voivat
tuoda haasteita. Neuroerityinen ei tee mitään tahallaan, vaan aistit ovat niin herkät, että jotkin
asiat voivat olla epämiellyttävän intensiivisiä. Aistialiherkkyys puolestaan saattaa tehdä sen, että stimulaatioita eri aistikanaville kaivataan enemmän ja suurikin voimankäyttö esimerkiksi masturboidessa voi toimia. Nämä ovat asioita, joista pitää olla tietoinen ja suhteessa ollessa
puhua, jotta vältytään niin henkisiltä kuin fyysisiltä loukkaantumisilta.

Nautinnollista ja juuri sinun näköistä elämää toivottaen:


Laura Kuusela
Seksuaaliterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, rentoutusohjaaja, neuropsykiatrinen
valmentaja ja Amorinin asiantuntija
www.laurakuusela.com

Jaa kirjoitus

Liity postituslistalle

Haluaisitko saada vinkkejä arkeen ja nautintoon? Kuulla, mitä Amorinilla tapahtuu ja miten edistää seksuaaliterveyttäsi? Jos haluat tietää ensimmäisten joukossa ajantasaiset asiat, tarjoukset ja oivaltaa uutta, niin liity uutiskirjeemme tilaajaksi!