LÖYDÄ. LUOTA. NAUTI.

ADHD, ADD suhteet ja seksuaalisuus, OSA 2

KUORMITUS JA SEN NÄKYMINEN NEUROERITYISEN SUHTEISSA JA ELÄMÄSSÄ

Erilaiset asiat kuormittavat meitä eri lailla, ja neuroerityisillä saattaa olla erilaisia hyvinkin
kuormittavia asioita arjessa, jotka tyhjentävät jaksamispatterin nollille. Näitä neurotyypillinen ei
aina ymmärrä tai osaa ajatella, joka saattaa tuoda ristiriitoja suhteisiin. Kuormitustekijät olisi
todella tärkeää tunnistaa ja sanoittaa. Ne tulisi myös mahdollisuuksien mukaan karsia tai ainakin
laimentaa. Ylikuormittuminen voi neuroerityisellä voi johtaa käytökseen, joka virheellisesti
tulkitaan välinpitämättömyydeksi ja kylmyydeksi. Ihminen voi tuntua jopa aivan vieraalta. Kun
kuormitustekijät saadaan balanssiin, usein tuttu ihminen sieltä alta saadaan taas näkyviin.
Hyvänä esimerkkinä tästä toimii ihmisten kohtaaminen: Jos sosiaalinen kuormitusämpäri täyttyy jo
aamulla ruuhkabussissa ennen töihin menoa, voi olla hyvin haastavaa taistella ensin työpäivä läpi,
jonka jälkeen alkaa vapaa-aika ihmiskuormituksineen, joka voi myös vaatia paljon paukkuja.
Tässä kohtaa olisikin hyvä pysähtyä miettimään, miten säädellä omaa kuormittumista. Tällä
varmistetaan jaksaminen myös muuhun kuin arjesta selviytymiseen, ja kun blogin aiheena on
seksuaalisuus niin myös oman seksuaalisuuden esille tuontiin itselleen sopivalla tavalla. Kaikki
elämän osa-alueet tuppaavat vaikuttamaan muihin osa-alueisiin ja jos joku alue haukkaa suuren
osan energiasta, ei muille oikein jää tilaa kukoistaa.

OPTIMITILA

Ihminen toimii parhaiten, kun hän on ns. optimitilassaan eli ei yli -tai alivirittynyt. Tämä pätee
kaikkiin ihmisiin, mutta neuroerityisillä saattaa korostua esimerkiksi alivirittyneenä tavallista
enemmän unohtelua, omaan kuoreen vetäytymistä ja käytöstä, joka voidaan virheellisesti mieltää
välinpitämättömyydeksi. Ylivirittyneisyystilassa taas vauhdikkuus, usean asian yhtäaikainen
suorittaminen ja keskittymisen ja huomion suuntaamisen pulmia voi olla korostuneesti. Olisikin todella tärkeää tiedostaa oma vireystilansa ja kuormittumisen tasonsa. Tämän jälkeen on helpompi päästä optimitilaan, joka taas mahdollistaa, että niin seksuaalisuus, kuin myös muu
elämä on paremmin balanssissa.

Pysähtyminen, oman rauhallisen tilan ottaminen ja näin latautuminen antaa tilaa keskittyä ja olla
myös enemmän läsnä hetkessä. Läsnä olemisen taito ylikuormittuneena voi olla lähes mahdotonta
ja esimerkiksi orgasmin saaminen voi olla tästä syystä hankalaa. Jos palautumista ei tapahdu,
stressi kasvaa ja tämä taas voi aiheuttaa konflikteja suhteissa, uupumista ja pahimmillaan
masentumista.

Voisiko oman kuormitusasteen tarkkailuun toimia tämänkaltainen harjoitus:
Hyvä keino oman kuormittumisen, ja sitä kautta myös vireystilan hallinnan tarkkailuun voi olla se,
että ensin havainnoi ja kirjaa vaikka ylös erilaisissa kuormittavissa tilanteissa omaa oloaan. Tämän
jälkeen voi alkaa miettiä miten ja mistä tunnistaa kuormitustilansa? Huomaako sen sydämen
hakkaamisesta, muista erilaisista tuntemuksista kehossa, ahdistuksesta, niskojen kireydestä,
haukottelusta, todellisesta vaikeudesta pysyä paikallaan tai vaikka hankaluutena seurata
keskustelua. Jokaisella merkit ovat omanlaisiaan, mutta edellä mainitut ovat suhteellisen yleisiä
oireita. Käytän itse apuna asiakkaideni kanssa usein liikennevaloperiaatetta hahmottamaan omaa
oloa, jolloin mielessä voi värikoodata:

ylikuormittuminen- punainen


vaara ylikuormittua – keltainen


vihreä silloin kun olo on hyvä ja kuormittuminen on hallinnassa

Nämä tunnistettuaan ihmisen on helpompi tehdä päätöksiä oman hyvinvointinsa eteen. Ensin on
hyvä miettiä ja vaikka laittaa ylös itselle palauttavia ja kuormitusta vähentäviä asioista. Usein
arjessa juuri ne kaikkein palauttavimmat ja jaksamisen kannalta tärkeimmät jutut jäävät kiireen
jalkoihin ja monet kokevat olevansa koko ajan vähintään keltaisia. Ei ole siis ihme, että
optimitilaan ja sieltä käsin toimimiseen jää hyvin vähän aikaa, joillakin määrä on olematon. Näin
miettien ei ole ihme, että olo on stressaantunut, suhteessa saattaa tulla ristiriitoja, ja pinnakin voi
olla kireällä. Tämä taas ei ainakaan edesauta elämästä nauttimista.

Esimerkkinä : Jos huomaa itsensä kuormittuvan vaikka työpäivän jälkeen siitä että pitäisi mennä
kauppaan ja aiemmin keltainen olo muuttuu ajatuksestakin punaiseksi, voisi olla järkevää siirtää
kauppaan meno muuhun ajankohtaan. Näin mahdollisesti pysäytetään ylikuormitustilaan
joutuminen ja vapautetaan kapasiteettia hyvinvointiasi paremmin palvelevaan ja palauttavaan
toimintaan. Parhaassa tapauksessa keltainen valo saadaan muutettua vihreäksi, ja henkistä
patteria ladattua. Punaisesta tilasta on aina hankalampaa siirtyä takaisin keltaiselle tai vihreälle, ja
se vie yleensä oman aikansa. Useilla ihmisillä puhutaan tunneista tai jopa päivistä. Tämä tekniikka
toimii hyvin myös tilanteissa, joissa ristiriitojen ratkaisu uhkaa kääntyä riitelyksi. Kun tunnistaa,
että nyt mennään jo punaisella pitkän matkaa, kärpäsistä tulee helposti härkäsiä. Tällöin olisi hyvä
pysäyttää tilanne ja ottaa taukoa. Kun kuormitus on taas paremmalla tolalla, keskustelukin
onnistuu eikä tule ylilyöntejä tämänkään suhteen.

Hyvänä materiaalina itseensä ja seksuaalisuutensa tutustumisessa linkkaan vielä lopuksi:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/seksuaalisuuden_omahoito/Pages/opettele_huolehtimaan_omasta_seksuaalisuudestasi.aspx

Seuraava tekstini tulee käsittelemään erityisherkkyyttä ja seksuaalisuutta. Nämä liittyvät myös
läheisesti neuroerityisyyteen, joten suosittelen lukemaan senkin, jos aihe koskettaa tai kiinnostaa.

Nautinnollista ja juuri sinun näköistä elämää toivottaen:

Laura Kuusela
Seksuaaliterapeutti, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, rentoutusohjaaja, neuropsykiatrinen
valmentaja ja Amorinin asiantuntija
www.laurakuusela.com

Jaa kirjoitus

Muita blogikirjoituksia

Mitä on seksuaalisuus?

Mitä seksuaalisuus edes tarkoittaa? -on kysymys, johon me seksologit aika ajoin törmäämme. Yksi iso ennakkoajatus usein on, että seksuaalisuus olisi yhtä kuin seksi ja me

Lue lisää »